ATAMALARDA 7 BRANŞA GÜZEL, 1 BRANŞA KÖTÜ HABER

atamalarda 7 branşa güzel, 1 branşa kötü haber

Liselerde hazırlık ve 9. sınıflardan başlanarak 1 sat olan Müzik Dersi 2 saate çıkarıldı. Bu da önümüzdeki dönemde müzik öğretmeni ihtiyacında büyük oranda artışa neden olacak. Ders saatinin 2 katına çıkması öğretmen ihtiyacının da 2 katına çıkması anlamına gelmiyor. Çünkü mevcut müzik öğretmenlerinden önemli bir kısmı ancak maaş karşılığı dersleri doldurabiliyor. Yine de Müzik dersi öğretmen ihtiyacı artacak branşlardan biri.

Liselerde hazırlık ve 9. sınıflardan başlanarak 1 sat olan Görsel Sanatlar Dersi de2 saate çıkarıldı. Bu da önümüzdeki dönemde müzik öğretmenliği gibi bu dersin de öğretmeni ihtiyacında büyük oranda artışa neden olacak. Ders saatinin 2 katına çıkması öğretmen ihtiyacının da 2 katına çıkması anlamına gelmiyor. Çünkü mevcut görsel sanatlar öğretmenlerinden önemli bir kısmı ancak maaş karşılığı dersleri doldurabiliyor. Yine de Müzik dersi öğretmen ihtiyacı artacak branşlardan biri.

Din Kültürü son yıllarda bakanlık tarafından ihtiyacı en çok artırılan ve en fazla atama yapılan branşlardan biri. Bunun nedenleri ortaokullarda artırılan ders saatleri, ilkokullarda artırılan ders saatleri, son yıllarda okul yöneticiliklerinde özellikle din kültürü öğretmenlerinin görevlendirilmesi nedeni ile öğretmen açığının her geçen yıl artması olurken bu yıl yeni alınan karar ile lise hazırlık ve 9. sınıflarda 1 sat olan haftalık ders saatinin 2 saate çıkartılması. Bu karar önümüzdeki dönemde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşına ihtiyacın artmasına neden olacak.

Felsefe atamalarda en şanssız branşlardan biri iken son alınan kararla Felsefe dersi sadece 10 sınıfta zorunlu iken 10 ve 11. Sınıfta zorunlu oldu. Bu da önümüzdeki yıllarda bu branş öğretmenlerinin atamalarda daha fazla yer almasına neden olacak.

İngilizce de son yıllarda en fazla ihtiyaç duyulan branşlardan. İlkokul 2. sınıfa kadar İngilizce dersi verilmeye başladı. Bununla birlikte Ortaokul Hazırlık sınıflarında Önümüzdeki dönemden itibaren İngilizce ağırlıklı ders verilmesi bu branş öğretmenlerini atamalarda avantajlı konuma getirecek.

Okul Öncesi/ Anasınıfı öğretmenleri de en fazla ihtiyaç duyulacak öğretmenler arasında. Bu yıldan itibaren anasınıflarına kayıtlar çağ nüfusa göre otomatik olarak alınmaya başladı. Zorunlu olan anasınıfı eğitimi ile öğrenci sayısının hızla artması bekleniyor. BU ilk etapta kendisini çok hissettirmese de önümüzdeki yıllarda derslik ve öğretmen ihtiyacının artmasına neden olacaktır.

Önümüzdeki dönemin şanssız branşlarından biri de Biyoloji. MEB TD'de yayınladığı karar ile Biyoloji dersi 3 saat olan sınıflarda 2 saate düşürüldü. Bu da ders saatinin azalmasına dolayısı ile önümüzdeki dönemde ihtiyacın azalmasına neden olacak.