Türk Hemşireler Derneği: Toplu sözleşme ikramiyesinden tüm çalışanlar yararlanmalı

Türk Hemşireler Derneği, toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanmak için konulan sendika barajının kaldırılmasını, ikramiyenin tüm çalışanları kapsamasını istedi.
16 Eylül 2021 14:03

Türk Hemşireler Derneği, 2022 yılında 400 TL olması öngörülen toplu sözleşme ikramiyesinden yalnızca üye sayısı hizmet kolundaki memurların yüzde 1’ini aşan sendikalara üye olan kamu emekçilerinin yararlanmasına yönelik kararı eleştirdi. Açıklamada "Hemşireler ve diğer kamu görevlilerinin Anayasa’nın 34. maddesinde düzenlenen örgütlenme özgürlüğüne yönelik müdahale niteliğinde olan ve eşitsizlik yaratan yüzde 1 barajının kaldırılmasını, ikramiyenin tüm meslektaşlarımızı kapsamasını talep ediyoruz" denildi.

Türk Hemşireler Derneği tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"2022-2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme Tebliği, 'Toplu Sözleme İkramiyesi' başlıklı 23’üncü maddesinde yüzde 1’lik sendikalaşma barajına yer verilerek 25/08/2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Toplu sözleşme hükümleri 23. madde dışında kamu görevlisi olan tüm meslektaşlarımızı kapsamaktadır. 2022 yılında 400 TL olması öngörülen toplu sözleşme ikramiyesinden ise yalnızca üye sayısı hizmet kolundaki memurların yüzde 1’ini aşan sendikalara üye olan meslektaşlarımızın yararlanabileceği görülmektedir.

Oysa 4688 sayılı Kanunun ‘Toplu sözleşmenin kapsamı’ başlığı altında 28. maddesinin 1. ve 2. fıkrasında (Değişik: 4/4/2012-6289/18 md.) Toplu sözleşme; kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını düzenleyen mevcut mevzuat hükümleri dikkate alınarak kamu görevlilerine uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, ek ödeme, toplu sözleşme ikramiyesi, fazla çalışma ücreti, harcırah, ikramiye, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ve diğer mali ve sosyal hakları kapsar. Toplu sözleşme ikramiyesi hariç olmak üzere toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasında sendika üyesi olan ve sendika üyesi olmayan kamu görevlileri arasında ayrım yapılamaz. Toplu sözleşme hükümleri, sözleşmenin yapıldığı tarihi takip eden iki mali yıl için geçerlidir şeklinde düzenleme yer almaktadır.

Sendikalaşma oranının yüzde 34 olduğu, sağlık iş kolunda bulunan 43 sendikadan, yalnızca 3 sendikanın yüzde 1'den fazla üyesi bulunmaktadır. Bu durumda yüzde 1’den az üyesi bulunan 40 sendikanın üyesi olan veya herhangi bir sendika üyesi olmayan meslektaşlarımız üç ayda bir ödenecek 400 liralık toplu sözleşme ikramiyesinden mahrum bırakılmıştır.

Toplu Sözleme hükümlerinin kamu görevlisi hemşirelerin haklarını iyileştirmekten uzak olduğu gerçeği ortadayken VI. Dönem Toplu Sözleşmesinde kazanım olarak sunulan ikramiyeden Anayasanın eşitlik ilkesi ile ülkemizin de taraf olduğu ILO Sözleşmelerine aykırı olarak kamu görevlisi tüm hemşireler yararlandırılmamaktadır.

Hemşireler ve diğer kamu görevlilerinin Anayasa’nın 34. maddesinde düzenlenen örgütlenme özgürlüğüne yönelik müdahale niteliğinde olan ve eşitsizlik yaratan yüzde 1 barajının kaldırılmasını, ikramiyenin tüm meslektaşlarımızı kapsamasını talep ediyoruz." 

EVRENSEL

KAMUDA BUGÜN SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #