MEMURLARLA İLGİLİ KRİTİK SİSTEM HAYATA GEÇİYOR! MAL VARLIĞINA ANLIK TAKİP...

Memurları ilgilendiren yeni sistem hayata geçiyor! Bu sistemle kamu görevlilerinin mal beyanlarının doğruluğu araştırılacak. Çalışanların, kamu görevine atandıktan önceki mal varlığı ile sonraki mal varlığı kıyaslanacak. Mal varlığının hayatın olağan akışı ve gelir düzeyi ile doğru orantılı olup olmadığına bakılacak.
27 Kasım 2020 18:08

Kamuda yolsuzlukla mücadele için bir süredir devam eden takip sistemi yazılımında çalışmalar devam ediyor.

MAL BEYANI DOĞRULUĞU ARAŞTIRILACAK

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hayata geçirilecek sistemin gelecek yıl içerisinde analiz çalışması tamamlanacak. Bu sistemle kamu görevlilerinin mal beyanlarının doğruluğu araştırılacak.

GÖREVE ATANMA ÖNCESİ VE SONRASINA KIYAS

Çalışanların, kamu görevine atandıktan önceki mal varlığı ile sonraki mal varlığı kıyaslanacak. Mal varlığının hayatın olağan akışı ve gelir düzeyi ile doğru orantılı olup olmadığına bakılacak. Çalışmada öncelikli olarak kapsama giren kamu çalışanının mal beyanları sisteme girilecek. Çalışanlar mal beyanlarını sistem üzerinden otomatik olarak güncelleyebilecek veya yenileyebilecek.

ARTIŞLARA ANLIK TAKİP

Dijital Dönüşüm Ofisi mal beyanlarında dikkat çekici artışları olanları, sistem üzerinden anlık olarak takip edebilecek. Proje dâhilinde kamu yönetiminde hesap verme sorumluluğunun yerleştirilmesi, katılımcılığın güçlendirilmesi, kamuda eşit ve adil muamele yapılarak şeffaflığın artırılması amaçlanıyor.

ÖZEL DOSYADA SAKLANIYOR

Mevzuata göre mal bildirimleri, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bildirimde bulunanın özel dosyasında saklanıyor. Yürütülen soruşturmalar dışında bu bildirimler hakkında bilgi verilmiyor. Ancak, Kamu Görevlileri Etik Kurulunun mal bildirimlerini gerektiğinde inceleme yetkisi bulunuyor. Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na göre birçok kamu görevlisinin mal bildiriminde bulunması gerekiyor.

Osman Çobanoğlu

SGKREHBERİ

KAMUDA BUGÜN SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #