KPSS’YE GİRENLERİ VE MEMUR OLACAKLARI ETKİLEYECEK DANIŞTAY KARARI

Danıştay tarafından verilen karar KPSS’ye girmiş ve memur olacakların hepsini ilgilendiriyor. Memur olsanız dahi atamanız iptal edilebilir ve işten uzaklaştırılırsınız. Danıştay’ın aldığı karar tüm herkesi ilgilendiriyor.
07 Kasım 2020 10:51

KPSS’ye giren tüm memur adaylarını etkileyecek karar Danıştay’dan geldi. Alınan kararla göreve başlayan kişinin işine son verildi. KPSS tercihleri sırasında bu duruma dikkat etmelisiniz.

Danıştay Onikinci Dairesi, KPSS yerleştirme tercih döneminden kısa bir süre sonra mezun olan adayın sözleşmesinin feshedilmesini hukuka uygun bularak kişinin görevinin son bulması resmilik kazandı.

Davacı lisans öğrenimine devam etmekte iken KPSS'ye girmiştir. KPSS-2012/6 yerleştirmelerinde, tercihlerin ÖSYM'ye gönderileceği son tarihte (31/12/2012) mezun durumda olmamasına karşın tercihte bulunarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu' nun 4/B maddesi uyarınca ataması gerçekleştirilmiştir. İlgili kişi tercih işlemlerinden çok kısa bir süre sonra 10 Ocak 2013 tarihinde mezun olmuştur.

Davacı yedi ay görev yaptıktan sonra, KPSS tercih dönemi itibarıyla mezun olmadığı anlaşıldığında idare tarafından ilişiği kesilmiştir. Konunun yargıya taşınması sonrasında İdare Mahkemesi, kişinin idareyle sözleşme imzaladığı tarih itibarıyla mezun durumda olması sebebiyle yapılan işlemi hukuka aykırı görmüştür. İdare konuyu temyize götürmüştür.

Danıştay 12.Dairesi, kılavuzda tercihlerin son günü itibarıyla adayların mezun olması gerektiğinin açık olduğu, atama tarihi itibariyle mezun olacağını düşünerek tercihte bulunan bir adayın mezun olamaması durumunda, tercihte bulunduğu kadronun boş kalması gibi bir durumla karşılaşılması muhtemel olduğundan, bu durumun hizmet gerekleri ve kamu yararına uygun olmadığının açık olduğu, bu durumun davacı gibi atama tarihinde mezun olabilecek olan, ancak Kılavuzda yer alan düzenleme nedeniyle tercihte bulunmayan adaylar yönünden eşitsizliğe yol açacağı da dikkate alınarak idarenin işlemini hukuka uygun bularak, İdare Mahkemesinin kararını bozmuştur.

NOT: belirtilen tarihte istenen belgelere sahip olmadan o işe atanamazsınız. Atansanız dahi aksi görüldüğü zaman hemen işinize tek taraflı son verilir.

İŞ İLANLARI KARİYER

KAMUDA BUGÜN SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #