Gelir İdaresi Başkanlığı Çalışanlarına GYS Ve UDS Müjdesi

Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayraktar ile görüşen Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, uzun zamandan beri açılmayan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının yakın zamanda açılacağının müjdesini aldı.
14 Eylül 2021 20:29

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Genel Başkan Yardımcısı Halil Küçükdevlet ve Ankara 8 Nolu Şube Başkanı İlhami Yücel ile birlikte Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayraktar’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette başta Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının açılması olmak üzere kurumda çalışan kamu görevlilerinin talep ve beklentileri konuşuldu.

Gelir İdaresi Başkanı Bayraktar’dan Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sınavının en yakın zamanda yapılacağına dair söz alan Genel Başkan Yusuf Yazgan, “ Kamu görevlilerimizin kariyer hedeflerinde önemli bir aşama olan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Gelir İdaresi Başkanlığı’nda uzun zamandır açılmıyordu. Bu konuda kamu görevlilerimizden çok fazla talep alıyoruz. Yaptığımız çalışma ve görüşmeler sonucunda Sayın Bayraktar’dan Gelir İdaresi Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının yakın zamanda açılacağının sözünü aldık. Büro Memur-Sen olarak kamu görevlilerimizin hakları için mücadelemiz devam edecektir. Gelir İdaresi çalışanlarımıza hayırlı olsun. Ayrıca durdurulan Kurum İçi Gelir Uzmanlığı Sınavının yeniden açılması ve kontenjanın arttırılması taleplerimizi de ilettik.” şeklinde konuştu.

Genel Yetkili Sendika Büro Memur-Sen’in her daim kamu görevlilerinin hak ve menfaati için çalıştığını vurgulayan Genel Başkan Yazgan, Geliri İdaresi çalışanlarının sorun ve taleplerini rapor halinde Bayraktar’a iletti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayraktar, GİB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının en yakın zamanda duyurulacağını ve diğer talep ve sorunlar için ellerinden gelen çalışmaları yapacaklarını kaydetti.

BÜRO MEMUR-SEN TARAFINDAN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NA İLETİLEN TALEPLER

1- Kurum içi Gelir Uzmanlığı sınavı ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verilmesi göz önüne alınarak bu durum ile ilgili dava takibinin ve söz konusu dava sonucuna göre gerekli düzenleme veya işlemlerin yapılması,

2- Kurumumuz çalışanlarına moral ve motivasyonlarının yüksek tutulması amacıyla illerde Başarı Belgesi verilmesine ilişkin uygulamanın devam etmesinin sağlanması,

3- Gelir Uzmanlarına ve Gelir Uzman Yardımcılarına sınırlı inceleme yetkisi verilmesine ilişkin gerekli çalışmaların yapılması,

4- Kamu konutlarının satışı sonrasında özellikle yer değiştirmeye tabi personelin özlüklerinin korunmasını teminen kira yardımı yapılması veya yeniden kamu konutu tahsis edilmesine ilişkin gerekli çalışmaların yapılması,

5- Başkanlığınız bünyesinde ve taşra teşkilatlarında eksik olan Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför ve Hizmetli kadrolarına alım yapılmış olup, ihtiyaca binaen tekrar alım için gerekli çalışmanın yapılması,

6- Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında dış görevlerde görevlendirilen (yoklama memuru, icra memuru, tahsildar, dağıtıcı, şoför gibi unvanlar ile bu görevleri ifa etmek için görevlendirilen ) personelin yemek giderlerinin kurumca tedarik edilmesi için gerekli çalışmanın yapılması,

7- Mal Müdürlüklerindeki personel sıkıntısının giderilmesine yönelik personel alım süreci başlatılmış olup, ihtiyaç olması halinde gerekli yeni personel alınmasına ilişkin çalışmanın yapılması,

8- Vergi Dairelerinde veznedar kadrosunda istihdamın az olması nedeni ile vergi dairelerinde görevlendirme ile veznede gelir uzman yardımcısı, gelir uzmanı, vhki çalıştırılmaktadır. Ancak bu görevlendirme süreleri haksız, hukuksuz ve adaletten yoksun olmaktadır. Bu nedenle çalışanın motivasyonu bozulmakta ve iş verimi azalmaktadır. Vergi dairelerinde acilen veznedar kadrolarının tekrardan ihdas edilmesi gerekmektedir.

9- Gelir idaresine bağlı birimlerde yardımcı hizmetler sınıfında yeterli personel olmamasından dolayı temizlik ve hijyen durma noktasına gelmiştir. Bunun önlenmesi için kuruma biran önce alımların yapılması gerekmektedir.

10- Gelir idaresi Başkanlığınca dönem dönem kuruma gelir uzman yardımcısı alımları yapılmaktadır. Stajyerlikleri bitmeyenlerin kurum değişikliği, maaş beğenmeme gibi tutumlarından dolayı diğer çalışanların motivasyonlarının bozulmasına sebep olduğundan bu alımlarda daha hassas davranılması ve  yeni alımlarda referanslarının titizlikle incelenmesi gerekmektedir.

11- Vergi Dairelerinde servis sorumlusu olarak görevlendirilen görevlendirmeler için bir kriter ortaya konulmalı ve bunların seçiminde yetkili sendika temsilcilerinden de görüş alınmalı.

12-  Kurumlardaki mutemetlerin memur harici personel maaşları konusunda iş kanunu eğitimi ve işçi maaşlarında kullanılacak merkezi program uygulanması gerekmektedir.

13- Vergi Dairesi Başkanlıklarında koruma güvenlik sayılarının yetersiz olması sebebi ile fazla mesai yapılmaktadır. Fazla mesai yapılan yerlerde koruma güvenlik memurlarına ücretinin verilmesi sağlanmalıdır.

14- İllerde HES kodu sorgulamasının memurlar tarafından yaptırıldığı, bu sorgulamanın hizmetli veya kadrolu işçiler tarafından yaptırılmasının daha uygun olacağı,

15- Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı uzun zamandır yapılmadığından biran önce Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının açılması gerekmektedir.

SENDİKA BÜLTENİ

KAMUDA BUGÜN SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #