SON EKLENENLER

17 Mayıs 2024 Tarihli ve 32549 Sayılı Resmî Gazete Yayımlandı

17 Mayıs 2024 Tarihli ve 32549 Sayılı Resmî Gazete Yayımlandı
17 Mayıs 2024 07:06

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Cezanın Kaldırılması ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı:?8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8469, 8470, 8471, 8472)

ATAMA KARARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2024/120)

GENELGE

–– Tasarruf Tedbirleri ile İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No:?2024/6)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:?2024/16)

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E:?2023/9, K:?2024/3)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

KAMU EXPRESS

KAMUDA BUGÜN SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER